RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
01. september, 2023

Euroopa Kontrollikoda käis Viru rabas

Euroopa Kontrollikoja esindus tutvus Viru raba jääksoo taastatud alaga. Euroopa külalised uurisid, milliseid töid Viru raba jääksoo taastamisel tehti, et hinnata nende vajalikkust ja mõju kliimamuutustega kohandamisel. Euroopa Liidu fondidest rahastatud ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtimisel läbi viidud tööd tehti aastatel 2011-2019. Tööde eesmärk oli muuta 1985. aastal suletud turbakaevanduse ja seda ümbritseva raba veerežiimi selliselt, et hüljatud jääksoost saaks taas elav soomaastik.

Seejuures rajati kuivenduskraavidele kümneid paise, lisaks likvideeriti vanu kraavivalle ja mõned kraavid täideti ka pinnasega. Nii tekitati looduslähedasem veerežiim, mis võimaldab sookoosluse taastumist. Protsess võtab aega, kuid juba mõne aastaga on endise pruuni tühermaa asemel tekkinud rohelised alad, kus levivad turbasamblad läbisegi rohttaimedega.


Kokku toimusid taastamistööd ligi 70 hektaril, kuid kindlasti mõjutab tehtu kogu Viru raba, näiteks püsib laugaste veetase kõrgemal. Lisaks kasvab soo taastumisega selle võime siduda ja hoida süsinikku.


Viru rabas tehtud töid tutvustas Euroopa Kontrollikoja esindusele RMK looduskaitseosakonna juht Kaupo Kohv. Nähtu põhjal koostab Kontrollikoda tulemusauditi.  

Endise turbakaevandusala rohelist arengut saavad nautida ka kõik Viru raba külastajad. Ehkki otse endisele turbakaevandusalale matkaradasid ei vii, läheb laudtee siiski niivõrd lähedalt mööda, et on võimalik taastuvat soomaastikku vaadelda. Raja ääres on mitmeid jääksoo ajalugu tutvustavad infotahvleid.

Lisa kommentaar

Email again: