RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
16. märts, 2017

Puisniidu taastamisel freesiti kände

Saaremaal Leisi vallas Mujaste külas lõppes 2017. a märtsis puisniidu taastamistöö 2,2 ha suurusel alal. RMK hallatavate poollooduslike koosluste taastamisel toimus esimest korda ka kändude freesimine.

Kändude freesimine on vajalik, et võimaldada koosluse hooldamist masinatega. Arvukad kännud hooldataval alal takistaksid niidukiga niitmist ning niite koristamist, muutes töö väga aega ja tähelepanu nõudvaks.


Taastatud puisniit on Saaremaal Leisist mõned kilomeetrid Orissaare poole, asfalttee ääres.Aastal 2014 tehtud pilt. Puisniit on võsastunud ja niidutaimestik hääbunud.Taastamistöö algas 2017. a jaanuaris.Veebruaris tuli paariks päevaks ka lumi maha.Märtsi alguses hakiti ja veeti minema raiutud materjal.Kännud freesiti maapinnaga tasa.Veel üks freesitud känd.Taastatud ala. Maapind on tasane ja niitmine peaks olema lihtne.Jääme ootama rohttaimestiku head kasvu. Paremate valgustingimuste näol on selleks nüüd võimalus antud. Avarus sobib ka tammedele.

Tööd teostati projekti "RMK looduskaitselised tegevused" raames, mida rahastab RMK ja Ühtekuuluvusfond. Taastamistöö tegi RMK tellimusel OÜ Tekamer. Tubli töö!

Lisa kommentaar

Email again: