RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
17. mai, 2016

Lahemaa rahvuspargis on käimas paisjärvede regulaatorite rekonstrueerimistööd

Lahemaa rahvuspargis on RMK eestvõttel käimas paisjärvede regulaatorite rekonstrueerimistööd, mis said alguse 2015.aasta hilissügisel ning mille raames puhastatakse paisjärved setetest, eemaldatakse amortiseerunud regulaatorid ning ehitatakse nende asemele uued.
Praegu on tööd käimas paralleelselt kahel objektil, Oruveskis ja Muikel. Nende kahe paisjärve rekonstrueerimiseks on projekti koostanud Piiber Projekt OÜ (tööd nr PP-13/7T ja PP-13/6T). Muike ja Oruveski paisjärvede regulaatorite rekonstrueerimistööd jõuavad lõpule hiljemalt oktoobris 2016.a.

2015.aasta hilissügisel teostatati sarnaseid töid Ojaäärse II objektil, kus paisjärvest eemaldati muda, ehitati uus puitsild endise lagunenud silla asemele ning rekonstrueeriti regulaator. Ojaäärse II objekti rekonstrueerimisprojekti koostas Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS (töö nr 13103).

Kõigil nimetatud objektidel teostab töid RMK lepingupartner Insenerehituse AS. Lahemaa paisjärvede regulaatorite rekonstrueerimistöid rahastavad Ühtekuuluvusfond ja RMK. Tööde kogumaksumus on 410 242,82 eurot.
Muike paisjärve regulaatori rekonstrueerimistööd, foto autor: Joonas Oja, Insenerehituse AS

Tööd Oruveski objektil, foto autor: Joonas Oja, Insenerehituse AS

Lisa kommentaar

Email again: