RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
03. detsember, 2015

Ohepalus paranesid 60 ha poollooduslike koosluste hooldustingimused

Euroopa Regionaalarengufondi rahalisel toel ja RMK eestvedamisel jõudsid oktoobris 2015 lõpule Uru tee rekonstrueerimise ja ligipääsude rajamise tööd Ohepalu looduskaitsealal. Projekti raames rekonstrueeriti ca 400 m Uru teed, ehitati silmusekujuline tagasipööramiskoht, 12 truupi niidule, 2 ülepääsu ja 1 koolmekoht. Tööde tulemusena paranesid tunduvalt ca 60 ha poollooduslike koosluste hooldustingimused. Töid teostas Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, projekti koostajaks oli AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 116 727 eurot.

Rakvere Põllumajandustehnika OÜ töid teostamas. (Foto: Harti Paimets)

Projekti raames rekonstrueeritud Uru tee. (Foto: Leevi Krumm)Paigaldatud truup Uru teel. (Foto: Leevi Krumm)

Ülepääsud kraavidest. (Foto: Leevi Krumm)


Ülepääsud niidul. (Foto: Leevi Krumm)


Lisa kommentaar

Email again: