RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. juuli, 2017

Valge tolmpea Nehatus tõusuteel

Nehatu looduskaitsealal on registreeritud kaitsealuse orhidee – valge tolmpea – kasvukoht.
Möödunud kahel aastal tehti seal taastamis- ja hooldustöid tolmpea kasvutingimuste parandamiseks. Töö jätkub.
 
Valge tolmpea on käpaliste sugukonda kuuluv valgete õitega orhidee. Õied on üsna suured, kuni kahe sentimeetri pikkused. Õitseb juuni alguses.

Valget tolmpead leidub Eestis vaid vähestes kohtades. Kõige rohkem võib teda leida Saaremaa lääneosas. Üksikud kohad on teada Hiiumaal. Mandri-Eestis on teda vaid Läänemaal Hanila vallas Laelatul ja Nehatus. Aastaid tagasi leiti valge tolmpea ka Vormsil, kuid praegu ei olda kindel, kas teda seal veel alles on.

Valge tolmpea eelistab valgusrikast kasvukohta, kuid mitte päris lagedat ala. Seega ei sobi talle liiga varjuline mets ega ka avamaastik.

Nehatu leiukohas oli võsa muutunud väga tihedaks, tolmpea jaoks liiga varjuliseks. Hooldustööd liigile soodsate tingimuste kujundamiseks alustati 2015-ndal aastal 0,3 ha suurusel, kõige tihedamalt võsastunud alal. Järgmisel, 2016-ndal aastal, laienes tööala 0,6 ha suuruseks.


Võsastunud ala. Kasvukoha taastamiseks tuli eemaldada tihe paakspuuvõsa.


Taastamistöö tulemusena kujundatud ala. Piisavalt valgusküllane ja mitte väga varjuline.         (Foto - MTÜ Käoraamat, 2017)


Pildil on näha taastatud alal õitsevaid tolmpäid. (Foto - MTÜ Käoraamat, 2017)


Juuni lõpuks on õied oma erksuse kaotanud, hakkavad kujunema viljad.


Töö tegijaks oli RMK tellimusel MTÜ Käoraamat. Nii, et tööd tegid orhideevaldkonna kõrgel tasemel asjatundjad. Töö oli ette nähtud ka Nehatu LKA kaitsekorralduskava alusel.

 Alal hoitakse silma peal ning vajadusel tehakse hooldustöid liigikaitselisel eesmärgil edaspidigi. Ka käesoleva aasta sügisel vaadatakse ala üle ja vajadusel hooldatakse.

Tulemused MTÜ Käotaamat andmetel: 2015-ndal aastal loendati alal 47 taime, 2016-ndal leiti  54 isendit ja 2017-nda aasta juunis juba üle 70 taime.

Alal jäi silma üksikute isenditena teisigi orhideeliike, nagu tumepunane neiuvaip, hall käpp, kahelehine käokeel, harilik käoraamat, kaunis kuldking ja suur käopõll.

Lisa kommentaar

Email again: