Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
17. september, 2014

Kloostri silla ehitusest Matsalu rahvuspargis

Juulikuust alates on Matsalu rahvuspargis Kloostri linnutorni juures toimumas suuremat sorti ehitustöö - rekonstrueeritakse vana Kloostri sild.
27. augustil Kloostri linnutorni juurde jõudes avanes hoopis teistsugune vaatepilt kui varasemalt. Vana Kloostri sild oli paigutatud endisest asukohast eemale, tagamaks ajutine ülepääs luhahooldusmasinatele ning ehitajatele.  Vana silla asukohta oli kerkimas uus sild-regulaator. Selleks, et Kasari jões sängis ehitustööde teostamine võimaik oleks, paigaldati jõe sängi sulundsein. Selline lahendus annab võimaluse teostada ehitustöid korraga poole jõesängi ulatuses.

Kloostri silla ehitusel on kaks eesmärki: üleujutusperioodi pikendamine ja luhahooldamiseks vajaliku juurdepääsu tagamine üle Kasari jõe, mis tagaks linnurikka niidetava lageluhaala säilimise. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Looduse mitmekesisuse säilitamine" vahenditest.

Vana Kloostri sild üle Kasari jõe. Foto Kaupo Kohv

Vaade Kloostri linnutornist

Ringvoolukanali kaevamine. Tänaseks voolab jõgi ajutiselt seda kanalit mööda
Ajutise voolukanali kaevamine. Tänaseks on Kasari jõgi suunatud ajutiselt sellesse kanalisse ning ehitustööd käivad kogu jõesängi ulatuses.


Lisa kommentaar

Email again: