Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
09. september, 2014

Projekt „Matsalu rahvuspargis luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine“.

Matsalu Rahvuspargis rekonstrueeritakse ja ehitatakse luhtade hooldamiseks vajalikke truupe ja pealesõite, et tagada poollooduslike koosluste jätkusuutlik hooldamine.

Töid teostab RMK tellimusel Vändra MP. Töid tehakse Euroopa Regionaalarengu Fondi
meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ vahenditest. Käesoleva aasta 27. augustil toimus tööde osaline üleandmine. Kokku pandi luhtadele 14 truupi ja ehitamisjärgus on veel viis pealesõitu. Mulje tehtud tööst jäi väga hea.

Lisan mõned fotod truupide üleandmisest-vastuvõtmisest: 

Reevo Paas ja töövõtjad vaatavad projekti

 


Lisa kommentaar

Email again: