Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
11. detsember, 2014

Toimus Endla looduskaitseala Linnusaare ja Kaasikjärve raba servaalade taastamisprojekti tutvustamine

10. detsembril toimus Koeru Kultuurimajas projekti "Endla looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööde projekt" avalikkuse kaasamise koosolek, kus kõik huvilised said tutvuda projektiga ning esitada omapoolseid ettepanekuid.Koosolekul astusid suulise ettekandega üles Kaupo Kohv, kes tegi sissejuhatuse soode taastamise maailmasse (ettekanne: RMK_soode _taastamine_KK.pdf) . Seejärel tutvustasid OÜ Inseneribüroo STEIGER spetsialistid Meelis Peetris ja Erki Vaguri projektala ning tutvustasid rajatavate paisude tüüpe. Lõpetuseks tutvustasin projektalal planeeritavaid puistu manipulatsioonitöid (ettekanne: RMK_Endla_taastamine_LK.pdf). Keskkonnaameti poolsed vastused ja selgitused inimeste küsimustele andis Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma.

Enim suminat ja küsimusi tekitas Mardimäe sihtkaitsevööndisse jääva Tagapiibe tee likvideerimine sihtkaitsevööndi ulatuses, et tagada rabalt valguva vee juurdepääs teest Põltsamaa jõe poole jäävatele aladele. Kui tee jääks alles, toimiks see nagu tamm - vesi jääks tee taha pidama ning Põltsamaa jõe poolsete alade taastamine poleks võimalik.

Teine "kuum" teema oli mõistagi raietööd ehk puistu manipulatsioonitööd, mille eesmärgiks on kaasa aidata sookooslustele omase taimestiku, sh puistu struktuuri kujunemisele. sisuliselt tähendab see hariliku kuuse väljaraiet ning puistu liituse vähendamist.

Täname kõiki huvilisi, kes vaevusid kohale tulemast ning lõpetuseks mõned pildid otse sündmuskohalt:

Kaupo Kohv soode taastamise ettekannet alustamas

STEIGER projekti tutvustamas

Leevi Krumm puistu manipulatsioonitid tutvustamas

Kaili Viilma vastamas inimeste ksimustele


Lisa kommentaar

Email again: