Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
22. detsember, 2014

RMK hindas vääriselupaigaga külgneva raietegevuse ja sellega kaasneva tuulekahjustuse mõju

RMK alustas raietegevusest tuleneva tuulemurru ja -heite mõju hindamist valdavas osas riigimetsas paiknevate vääriselupaigade suhtes.

Riigimetsas kaitstakse võrdväärselt vääriselupaikasid ja vääriselupaiga tunnustele vastavaid alasid (edaspidi käsitleme kõiki vääriselupaiga mõistega) ning samuti lähtuti mõjude hindamise juures. Hindamisel lähtutakse eeldustest, et servamõju vääriselupaikadele tekitavad uuendusraied ja raadamised ja servaefekti negatiivne mõju kestab kuni külgnev mets saavutab latimetsa arenguklassi või kuni külgnevast raadamisest on möödunud 10 aastat. Servaefekti mõju suhtes on vähemtundlikud männienamusega vääriselupaigad, mistõttu mõju loetakse oluliseks kui üle 50% vääriselupaiga ümbritsevast alast moodustab lage ala (kood kaardipildil A), noorendik (N) ja/või selguseta ala (S). Mitte männienamusega vääriselupaikades loetakse mõju oluliseks kui üle 30% vääriselupaiga ümbritsevast alast moodustab lage ala, noorendik ja/või selguseta ala.


Oluliselt mõjutamata ala riigimetsas


Oluliselt mõjutatud ala riigimetsas

RMK on seadnud eesmärgiks, et oluliselt mõjutatud vääriselupaikade arv ei ületaks 10%. 2014. aasta hindamise tulemusel selgus, et oluliselt mõjutatud vääriselupaikasid on 768 ehk 8,99%.

Lisa kommentaar

Email again: