Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
15. mai, 2014

RMK poolt PLK hooldamiseks väljarenditud alade pindala tõusis üle 16 000 ha

RMK 2014. aasta poollooduslike koosluste hooldamise rendikonkurss on suuremas osas lõppenud ja viimased lepingud veel vormistamisel.

Selle aasta kevadine poollooduslike koosluste väljarentimise protsess on tänaseks suures osas lõppenud ja viimased lepingud on vormistamisel. Tänase seisuga oli RMK eraisikutele ja juriidilistele isikutele andnud poollooduslike koosluste hooldamise eesmärgil rendile 16 037 ha maid. Lisaks ootab veel lepingute lõplikku vormistamist üle 500 ha alasid. Selle aasta jooksul on oodata veel suure hulga jätkuvalt riigiomandis olevate maade riigile vormistamist, millel asuvate poollooduslike koosluste hooldajatega sõlmitakse rendilepingud jooksvalt. Seega võib eeldada, et PLK hooldamise eesmärgil renditud alade pind võib tõusta ca 18 000 -19 000 hektarini aasta lõpuks.

Juuresolevad graafikud annavad aimu ka sellest, kuidas hetkel renditud alad jagunevad maakonniti ja milline on olnud rendiprotsessi intensiivsus erinevate aastate lõikes.


Inimestele pakub kindlasti huvi ka keskmine rendihind, mis kõigub maakonniti päris palju. Üldiselt võib öelda, et hoolimata PLK hooldajate signaalidest, et hooldamine on ebarentaabel praeguste toetuste juures, siis on keskmine hektari rendihind alates 2012. aastast pidevalt tõusnud. Kunagi kui rohkem mahti võib need ka siia blogisse tutvumiseks välja panna.

Lisa kommentaar

Email again: