Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
04. juuni, 2014

Soode taastamise programm sai avalöögi

Mai lõpupäevadel allkirjastati projekteerimislepingud ligikaudu 2000 hektari sooelupaikade taastamise projekteerimiseks

Kõikidele märgalasõpradele on kindlasti hea uudis, et mai lõpus allkirjastasime projekteerimislepingu Endla looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi soode taastamistööde kavandamiseks. Projekt hõlmab ca 2000 hektarit, jagunedes järgmiselt: 1275 ha Soomaal ja 668 ha Endlas. Soomaal lisanduvad sellele veel metsise elupaigaeelistuste uurimisprojekti käigus taastamisele minevad Ördi ja Kikepera rabade servaalad. Projekteerijaks on OÜ Inseneribüroo Steiger

Tegemist on ulatusliku soode taastamisprogrammi avalöögiga. Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on esmajärjekorras taastamisele minevate soode nimekiri ka kokku pandud ja selle alusel saame taastamistegevusi senisest paremini kavandada. Järgneva 8 aastaga planeerime sulgeda kraave kokku üle 10 000 hektaril soodes, mis hõlmavad nii madalsoid, siirdesoid kui ka kõrgsoid e. rabasid.

Siiani on tehtud reaalseid töid väiksematel pindadel Soomaal Kuresoos (ca 80 ha) ning Endla soo lääneservas (ca 160 ha).  Suurema projektina peaks lähiajal reaalselt töösse minema Muraka soostiku servaalade taastamise projekt, mis hõlmab juba üle 1000 hektari sooelupaiku.

Foto. Mõne aastaga turbasamlasse kasvanud puitpais Soomaa rahvuspargis Kuresoos.

Neile, keda huvitab projekteerimise rahaline külg võin öelda, et projekteerimise hektarihind jääb vahemikku 25-30 eurot.


Lisa kommentaar

Email again: