Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
08. november, 2014

Vilsandi koostöökoja kokkusaamine

31.10.2014 toimus järjekordne Vilsandi koostöökoja kokkusaamine.

Vilsandi koostöökoda moodustati Keskkonnaameti initsiatiivil 05.09.2013 eesmärgiga saavutada paremaid kontakte kohaliku kogukonnaga peamiselt Vilsandi RP kaitsekorralduskava elluviimiseks.

Viimane kokkusaamine toimus 31.10.2014. Päevakorras olid poollooduslikud kooslused, RMK tegemised ning jahindus:

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/vilsandi-rahvuspargi-koostookogu-kohtumine/

Poollooduslike koosluste teemal tegi ettekande Keskkonnaameti maahooldusspetsialist Nete Tiitsaar.

RMK tegemistest rääkisin mina käimasolevatest ja kavandatavatest töödest poollooduslike koosluste taastamisel, LIFE loopealsete taastamise projektist, olukorrast Harilaiul ning RMK-le ületulevate maade rendile andmisest.

Jahinduse teemal võtsid sõna Tormis Lepik Kihelkonna ning Aivar Jõgi Üru Jahimeeste Seltsist.

Osalejaid oli paarikümne ringis ning õhkkond oli rahumeelne.

Lisa kommentaar

Email again: