Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
05. november, 2014

Raba tee rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis

Perioodil 2011.aasta septembrist 2014.aasta septembrini viidi RMK looduskaitseosakonna juhtimisel ellu projektitegevused Soomaal, mille eesmärgiks oli luhtade hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine.
2011.aastal alanud projekti raames rekonstrueeriti 13,6 kilomeetri pikkune
Raba tee, ehitati 52 mahasõitu ning rajati või rekonstrueeriti 26 truupi. Tänaseks on projektitegevused lõppenud ning saavutatud seatud eesmärgid - tagatud on ligipääs ca 250 ha  luhaaladele ning seeläbi ka nende hooldamine. Projektitegevused viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Projektijuht oli Katrin Kivioja. Ehitustöid teostas O.K.Veod OÜ.
Raba tee enne tööde teostamist 2011.aastal


Raba tee peale tööde teostamist 2014.aasta augustis.

Ehitustöid teostas O.K.Veod OÜ ning projektitegevused viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisa kommentaar

Email again: