Laantest lagedateni – see on loodusblogi, mis saab olla abiliseks ja ehk ka innustajaks märgata rohkem enda ümber looduses kulgevat ning ise sinna sagedamini minna. Siin leiavad kajastust värsked, praegu looduses toimuvad sündmused. Blogis toimuvad ülevaated RMK Saaremaal paikneva reaalajas pilti edastava looduskaamera ees end näidanud loomaliikidest ja teavet neist endist. Praegu peamiselt hirvede tegevust jälgivast hirvekaamerast võib sobival ajal saada mäkrade tegemisi edastav mägrakaamera. Sedagi saame näha. Läbi foto- ja videoreportaazide saab  tutvuda loodusradadega, üksikobjektidega ja muude põnevate kohtadega ning sooloesinejatega – olgu nad siis taimed, loomad või inimesed. 

Tiit Hunt Zooloog ja loodusfotograaf 
17. juuni 2014

Põlula lõhed

Meie looduse mitmekesisuse säilimise nimel kantakse Põlulas hoolt selle eest, et kogu Läänemere jaoks ainulaadsed ning algupärased lõheasurkonnad ei kaoks ja muutuksid elujõulisteks.
Selleks kogutakse sügisel lõhede kudemisajal Kunda jõest pärit kasvanduses peetud kaladelt marja ja niiska ning inkubeeritakse tehistingimustes kaitstuna igasuguste marjaõgijate ja paljude röövpüüdjate eest, kes püüavad jões lõhepesast matti võtta või lõhemarja purki pista.

Nii nad siin rohelistes basseinides kooruvad ja kasvavad, neist osad saavad juba samal aastal maimudena tagasi jõkke, teised aastaselt, kolmandad kaheselt. Kogu tegevusaastate jooksul on Põlula kalakasvatusosakonna nõuniku Ene Saadre sõnul jõgedesse lastud ligi 4 miljonit erinevas vanusjärgus lõhet. Neisse jõgedesse kuhu on asustatud lõhepoegi, taastub järjest jõudsamalt looduslik kudemine.

Alates 2014. aastast kuulub Põlulas paiknev kalakasvatus RMK koosseisu.

Video esimeses pooles näeme kuue aasta vanuseid lõhesid keda kasutatakse sugukarjana. Teises pooles näeme nende järglasi, aastavanuseid tähnikuid, kes järgmisel kevadel pääsevad oma hoones asuvatest basseinidest vabasse loodusesse.


Lisa kommentaar

Email again: