Metsaviktoriin 2009

2009. aasta aprillis lõppes RMK kaheksas metsaviktoriin. Tulemuse sai kirja 6479 õpilast 507 klassist.

Viimastel aastatel on osalejate arv järjest suurenenud, sest paljud õpetajad on leidnud metsaviktoriinis võimaluse loodusainete õpetamist mitmekesistada. Metsaviktoriinile vastatakse algusest peale klasside kaupa, seetõttu on tublidel ja aktiivsetel õpetajatel siin väga suur osa.

Küsimusi oleme püüdnud koostada nii, et juba küsimuse lugemine annab infot, samuti on võimalus vastamiseks korduvalt viktoriinikeskkonda siseneda. Metsaviktoriini eesmärgiks ei ole teadmiste kontroll, vaid võimaluse pakkumine vastuseid otsides teadmisi juurde saada. Igas viktoriinis on ka sellised küsimused, mis ärgitavad õue minema ja uurima, näiteks seda, millise puu koor ja oksad just pildi peal on. Pildiküsimuste arvu püüame iga aastaga suurendada, kuna need on huvitavamad ja konkreetsemad.

Paljudes klassides teevad vastuste otsimisel õpilased omavahel ja õpetajaga koostööd. Kuni see ei muutu lihtsalt vastuste mahakirjutamiseks ja teemasid ning neile vastuste leidmist arutatakse koos, aitab ka see kaasa metsateadmiste paremale omandamisele. Kuna mitmed häid tulemusi saanud klassid on just seda teed läinud, ei anta enam välja individuaalauhindu – liiga palju on ühesuguse punktisummaga õpilasi. See-eest aga tunnustame paremate klasside juhendajaid-õpetajaid nende tubli töö eest õpilaste loodusehuvi arendamisel.

Vaata 2009. aasta metsaviktoriini tulemusi vanuserühmade kaupa siit. Tutvu ka õigete vastustega.