RMK metsaviktoriin 2010, küsimused ja õiged vastused

* Õiged vastused on rasvases kirjas.
1.
2009. aasta alguse seisuga on Eestis 1197 kaitstavat looduse üksikobjekti. Need on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta looduse objektid: puud, allikad, joad, pangad, koopad jne. Ka kõik suuremad rändrahnud on looduskaitse all. Mis rändrahn on pildil?

 • Ehalkivi
 • Jaani-Tooma Suurkivi
 • Ojakivi
 • Majakivi
 • Matsikivi
2.
Mis rändrahn on pildil?

 • Ehalkivi
 • Jaani-Tooma Suurkivi
 • Ojakivi
 • Majakivi
 • Matsikivi
3.
Eesti riigimetsa ja kaitsealadele oli 2009. aastaks rajatud kokku 1734 km õppe- ja matkaradu, et külastajad saaksid loodusväärtustega tutvuda, puhata ja oma tervist taastada ilma loodust kahjustamata. Alates 2009. aastast hooldab ja tutvustab ka kaitsealadel asuvaid radu Riigimetsa Majandamise Keskus. Fotol on vaatetorn ja infotahvel ühel Eesti kaitsealal asuval õpperajal, mis tutvustab rabamaastiku mitmekesisust. Seal saab tundma õppida raba ja siirdesood, näha soosaari, jalutada mööda taliteed läbi palumänniku Suuretüki rannaks kutsutavasse sooserva ning imetleda Suuretüki vaatetornist avanevat vaadet Laeva soole. Mis õpperada see on?

 • Riisa õpperada Soomaa rahvuspargis
 • Nigula raba õpperada Nigula looduskaitsealal
 • Majakivi–Pikanõmme õpperada Lahemaa rahvuspargis
 • Männikjärve raba sihtkaitsevööndi õpperada Endla looduskaitsealal
 • Selli-Sillaotsa loodusõpperada Alam-Pedja looduskaitsealal
4.
Eestis on kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki. Millised fotodel olevatest taimedest on looduskaitse all?

 • Foto 1 (rootsi kukits)
 • Foto 2 (merikapsas)
 • Foto 3 (pruunikas pesajuur)
 • Foto 4 (põdrajuure-soomukas)
 • Foto 5 (näsiniin)
5.
Eestis on alati kasutatud ravimtaimi, ka tänapäeval antakse välja järjest uusi ravimtaimeraamatuid ja paljud inimesed hoiavad esivanemate taimetarkusi au sees. Enamik ravimtaimi on tavalised metsa-, soo- ja niidutaimed, mille korjamisel tuleb jälgida, et taimi ei korjataks liiga palju ega kahjustataks nende kasvukohta. Mõned ravimtaimed on aga kaitse all ja neid ei tohi koguda loodusest, vaid vajadusel kasvatada ürdiaedades, ravimtaimetaludes jne. Millised loetelust on looduskaitsealused ravimtaimed?
 • Harilik käokuld
 • Harilik kopsurohi
 • Soo-kassiurb
 • Harilik luuderohi
 • Karulauk
 • Harilik porss
6.
Tänavusel lumerohkel talvel said kõik, kes tahtsid, uurida metsloomade jäljekirju lumel. Ilmunud on ka palju raamatuid, mille abil loomade tegutsemisest jäänud jälgi saab tundma õppida. Kelle jäljed on fotol?

 • Põder
 • Jänes
 • Metssiga
 • Hiir
 • Nirk
 • Metskits
7.
Kelle jäljed on fotol?

 • Põder
 • Jänes
 • Metssiga
 • Hiir
 • Nirk
 • Metskits
8.
Kelle jäljed on fotol?

 • Põder
 • Jänes
 • Metssiga
 • Hiir
 • Nirk
 • Metskits
9.
Kelle jäljed on fotol?

 • Põder
 • Jänes
 • Metssiga
 • Hiir
 • Nirk
 • Metskits
10.
Kelle jäljed on fotol?

 • Põder
 • Jänes
 • Metssiga
 • Hiir
 • Nirk
 • Metskits
11.
2010. aasta puu on toomingas, vähenõudlik ja laialt levinud puu, mis kasvab nii maal kui linnas, nii metsas kui ka teeveeres ja põlluserval. Millised väited toominga kohta on õiged?
 • Eestis kasvab looduslikult 2 liiki toomingaid – harilik toomingas ja hilistoomingas.
 • Toomingaid levitavad linnud, kes meelsasti marju söövad.
 • Toomingas levib hästi juurevõsudega, muutudes nii vahel nuhtluseks metsakultuurides, aedades ja parkides.
 • Toomingas on ravimtaim, tema marjad aitavad kõhulahtisuse ja muude seedehäirete korral.
 • Toomingamarjad on mürgised ja tekitavad ägedat kõhulahtisust.
 • Hariliku toominga jämedamatest tüvedest saab esmaklassilist tarbepuitu mööbli valmistamiseks.
12.
Võõrliikide levimine on suureks ohuks elurikkusele. Sageli algab levik märkamatult ja muutub probleemiks alles siis, kui kiiresti levivat sissetungijat loodusest eemaldada on juba väga raske või võimatu. Eesti Looduskaitseseaduse järgi on keelatud istutada või külvata loodusesse võõrtaimi, välja arvatud Metsaseaduses metsapuudena kasvatada lubatud 13 liiki võõrpuid. Milliseid neist võõrsilt pärit puuliikidest lubatakse Eestis metsa istutada?
 • Serbia kuusk
 • Palsamipappel
 • Hübriidhaab
 • Jaapani lehis
 • Keerdmänd
 • Saarvaher
 • Siberi nulg
13.
Kõigi meie tähtsamate metsapuude seemned levivad peamiselt tuulega. Praegu on käes aeg, kui päikese käes hakkavad avanema käbisoomused ja lepa emasurvad puistavad maha pruunikaid seemneid. Ainult kase ja haava seemned valmivad ning lähevad emasurbadest lendu suvisel ajal. Millise puu seemned on pildil?

 • Kuusk
 • Mänd
 • Kask
 • Haab
 • Lepp
14.
Millise puu seemned on pildil?

 • Kuusk
 • Mänd
 • Kask
 • Haab
 • Lepp
15.
Millise puu seemned on pildil?

 • Kuusk
 • Mänd
 • Kask
 • Haab
 • Lepp
16.
Millise puu seemned on pildil?

 • Kuusk
 • Mänd
 • Kask
 • Haab
 • Lepp
17.
2009. aasta alguseks oli Eestis kaitse alla võetud 949 püsielupaika. Püsielupaik võib olla:
 • Kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht
 • Ala, kus on olemas tingimused haruldaste ja ohustatud seene-, sambla-, sambliku- ja putukaliikide esinemiseks
 • Kaitsealuse looma sigimis- või toitumisala
 • Pruunkaru talvitumispaik
 • Mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak
 • Märgala, kus rändlinnud igal aastal massiliselt toituvad ja puhkavad
 • Lõhe või jõesilmu kudemispaik
18.
Selgete ööde ja soodsa tuulega lendavad rändeajal öösel ka mitmed päevalinnud, isegi nii pisike tegelane nagu pöialpoiss võtab tihti just öösiti ette pika teekonna üle Läänemere. Miks paljud linnud eelistavad rännata öösel?

 • Risk röövlindude ohvriks langeda on öösel väiksem.
 • Päevane aeg jääb toitumiseks.
 • Öösel ei tööta linde ohustavad tuulegeneraatorid, mida viimasel aastakümnel Läänemere äärde ja ka merre on massiliselt ehitatud.
 • Öösel on jahedam, see vähendab ülekuumenemise ohtu ja veekadu.
 • Öösel on õhk niiskem, mis aitab vähendada veekadu.
 • Jahe õhk on vähem tihe ja lennuks vajalik energiakulu väiksem.
 • Öösel on vähem tuult.
 • Orienteerumiseks saab kasutada tähistaevast.
19.
Metsloomi saab tundma õppida ka nende jäetud tegutsemisjälgede abil. Üks väga inforikas jälg on looma väljaheited. Sõraliste toiduks on talvel põhiliselt puukoor, oksad ja puhmad – sellisest materjalist pärast seedimist järele jäänud pabulad püsivad metsa all kaua. Seda, kui palju on meie metsades sõralisi, saavadki jahimehed ja zooloogid teada kevadel metsa alla jäetud pabulahunnikuid loendades. Kelle pabulad on fotol?

 • Metskits
 • Metssiga
 • Põder
 • Jänes
20.
Kelle pabulad on fotol?

 • Metskits
 • Metssiga
 • Põder
 • Jänes
21.
Kelle pabulad on fotol?

 • Metskits
 • Metssiga
 • Põder
 • Jänes
22.
Kelle pabulad on fotol?

 • Metskits
 • Metssiga
 • Põder
 • Jänes
23.
2010. aasta on ÜRO kuulutanud rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse aastaks. Suureks ohuks elurikkusele peetakse tänapäeval:
 • Võõrliikide levimist
 • Elupaikade killustumist ehk fragmenteerumist
 • Karusloomade kasvatamist karusloomafarmides
 • Metsamarjade ja seente korjamist müügiks
 • Elupaikade hävimist inimtegevuse otsesel või kaudsel toimel
 • Koosluste liigivaesemaks muutumist inimtegevuse mõjul
 • Kliima soojenemist
24.
2008. aasta lõpu seisuga on Eestis 948 mitmesugust kaitseala – inimtegevusest puutumata või kasutuspiirangutega ala, kus hoitakse, uuritakse ja tutvustatakse loodust. Millisel kaitsealal asuvad sellised huvitavad kaitsealused paigad nagu Ämmaauk, Äiaauk, Hundikuristik, Kirstuauk, Mägraauk, Hobuseauk, Rahaauk?
 • Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala
 • Tuhala maastikukaitseala
 • Piusa koobastiku looduskaitseala
 • Pirita jõeoru maastikukaitseala
 • Osmussaare maastikukaitseala
25.
Looduskaitsealuste liikide arvukasse nimistusse kuuluvad näiteks tänavused aasta linnud hallõgija ja punaselg-õgija, kuid ka palju avalikkusele rohkem tuntud linde ja loomi – näiteks rukkirääk ja saarmas. Millised fotodel olevatest loomadest ja lindudest on kaitse all?
 • Foto 1 (orav)
 • Foto 2 (harilik kärnkonn)
 • Foto 3 (nastik)
 • Foto 4 (merikotkas)
 • Foto 5 (hallrähn)
 • Foto 6 (kobras)
 • Foto 7 (sookurg)
 • Foto 8 (kühmnokk-luik)
26.
Eestis on looduskaitse märgiks juba pikka aega olnud tammeleht. Seda kasutatakse nii kaitstavate looduskaitseobjektide tähistel, seltside ja ühingute logodel kui ka rinnamärkidel. Millise puu oksa oli kujutatud sõjaeelse Eesti Vabariigi aegsel looduskaitse aumärgil, mida annetati teenete eest kodumaa looduse hoidmisel?
 • Mänd
 • Kask
 • Saar
 • Pärn
 • Pihlakas
 • Sarapuu