RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
14. juuni, 2022

Looduskaitselise tunnuskirja „Roheline Leek“ pälvisid Margus Reimann, Heiki Hanso ja Jüri-Ott Salm!

Looduskaitseosakond andis üle tunnuskirjad, et avaldada tunnustust inimestele, kelle tegevus on aidanud kaasa kunagi rikutud looduslike protsesside taastumisele ja meie majandamispraktikate muutmisele viisil, mis aitab leevendada inimtegevuse negatiivset mõju elurikkusele.

Looduskaitseosakonna meeskond otsustas eelmisel aastal, et hakkame tunnustama isikuid, kes oma tegevusega näitavad, et hindavad ja mõistavad looduses toimivaid seoseid ning nende hoidmise tähtsust. Nominendid esitati RMK Looduskaitseosakonna liikmete poolt ja laureaadid valiti välja RMK Looduskaitseosakonna meeskonna aastalõpu seminaril lähtuvalt nominentide eelnevast ja eriti viimase aasta tegevusest.

Tunnuskirja enda idee ja pealkiri lähtub Aldo Leopoldi kuulsast 1949 aastal avaldatud esseest „Mõeldes nagu mägi“, mille on eesti keelde tõlkinud Timo Maran. Kes soovib seda lugeda, siis võib seda teha allolevalt lingilt. Aldo Leopold oli üks esimene metsamehest mõtleja, kes hakkas rõhutama ökoloogiliste seoste terviklikkust ja kui oluline see on, et inimene nende tähtsust pikas ajalises perspektiivis mõistaks.  

Tunnuskiri väljastati kolmes kategoorias:

Tegevuse eest maismaaökosüsteemide kaitsel ja seisundi parandamisel pälvis tunnuskirja Jüri-Ott Salm panuse eest Eestimaa Looduse Fondi Life projekti „Soode kaitse ja taastamine“.


Jüri-Ott Salm vedamisel taastati Life projekti raames üle 4300 ha sookooslusi, tööde mõjuala ulatub hinnanguliselt 7500 hektarini. Projekti muutis muuhulgas eriti väärtuslikuks projekti käigus tehtud seiretööd, mille tulemused on oluliseks toeks edasiste taastamistööde kavandamisel märgaladel.

Tegevuse eest veeökosüsteemide kaitsel ja seisundi parandamisel pälvis tunnuskirja Heiki Hanso panuse eest Väikese väina ökosüsteemi tervendamisse.


Heiki Hanso on aastaid juhtinud avalikkuse tähelepanu Väikest väina poolitava tammi ja sellega seotud elektriliinide kahjulikule mõjule ning vajadusele selles osas midagi ette võtta. Tema vedamisel on Tillunire puhtaks saanud ja Elering on oma Väikese väina elektriliine muutnud lindudele ohutumaks. Loodetavasti kaovad õhuliinid varsti lõplikult ja küll tulevad lõpuks ka avad Väikese väina teetammi ning Väike väin saab jälle üheks 

Tegevuse eest RMK tööde loodusõbralikkuse suurendamisel pälvis tunnuskirja Margus Reimann panuse eest RMK maaparanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisse.

Margus Reimann on panustanud oma teadmiste ja kogemusega tõsiselt kuivendussüsteemide rekonstrueerimise ja uuendamise praktikate loodussõbralikumaks muutmisse. Tema kui praktiku otsekohane ja vabandusi mitteotsiv vaade kuivendusega seotud keskkonnariskidele ja neid leevendavatele meetmetele olnud erilise väärtusega ning aidanud kaasa praktiliste kuivenduse negatiivseid mõjusid leevendavate meetmete väljatöötamisele. Loodetavasti jõuavad mitmed neist ka varsti laialdasemalt praktikasse. 

Kõikidele laureaatidele anti ka unikaalne rinnamärk „Roheline leek“Jõudu kõikidele tänastele ja tulevastele laureaatidele! Looduskaitseosakonna meeskond kindlasti märkab teid ja teie tegevusi. Loodus südames!


Lisa kommentaar

Email again: