RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. oktoober, 2022

Miks me kaitseme ebapärlikarpi ja mida see meile õpetab?

Artikli autor: Eesti Maaülikooli magistrant Aki Kadulin

Mul oli suurepärane võimalus teha Eesti Maaülikoolis õppides looduskaitse praktikat Riigimetsa Majandamise Keskuses. Kiiresti tituleerisin praktika kõige ilusamaks ja kasulikumaks tegevuseks, mis ma senini looduse heaks teinud olen. Kaitsta haruldasi ja ohustatud liike on üks konkreetne võimalus tegeleda kliimamuutustega ning edendada Eesti loodushoidu. Minu ülesandeks oli abistada LIFE projekti tegevustes, mis oli pühendatud ebapärlikarbi vananeva populatsiooni ja elupaikade taastamisele.

Õige pea avastasin ennast mõttelt, et lisaks sellele, et kogu projekt on vajalik ja lahe, on sellel palju kurvem varjupool. RMK Põlula Kalakasvanduses teevad inimesed tööd südamega ning ponnistavad igapäevaselt, et ebapärlikarbi projekt õnnestuks. Mitu korda nädalas tuli ebapärlikarpe kasvatusplaatidel puhastada ja neile toitu koguda. Lisaks tuli kahe kuu jooksul jõeforellide lõpustelt koguda kõik vastsed ja need loendada.

Laboris kasvavate noorte ebapärlikarpide eest tuleb regulaarselt hoolitseda - neid toita ja nende heaolu kontrollida. Foto: Igor Tee

Mitu korda tabasin end mõttelt, et kui looduses toimivad protsessid kulgeksid inimese intensiivse sekkumiseta, siis seda hoolt ei oleks tarvis. Kogu elukaare vältel saaks liik ise hakkama ning seda täiesti tasuta – nii rahaliselt, kui töötundide mõttes. Seda “hoolt”, mis loodus meile pakub, nimetatakse ökosüsteemiteenuseks. Ebapärlikarbi projekt on ilmekas näide, kuidas inimesed proovivad ise neid pakutavaid teenuseid oma jõudude ja teadmistega asendada. Looduses on terve rida protsesse, mis toimivad taustajõududena ning jäävad tavalisele silmale märkamatuks, neile on suutnud tähelepanu juhtida vaid loodusteadlased ning ka nende teadmistest jääb väheseks, kui päriselt on vaja asendada loodusest saadavaid hüvesid. Juba ainuüksi ühel jõelõigul ühe liigi isendite hooldamiseks on vaja mitme ülikooli teadlasi, mitut autot ja droone, mitme inimese täistööaega mitu aastat. Inimestena oleme juba ettemääratud ebaõnnestuma, kui me ei suuda tagada ökosüsteemide toimimist iseseisvalt.

Jõe loodusliku veerežiimi taastamine tuleb kasuks ka teistele jõega seotud liikidele peale ebapärlikarbi. Foto: Aki Kadulin

Teine küsimus, mis mind praktika jooksul vaevas, oli see, et kui palju üks liik väärib päästmist? Võibolla tasuks juba leppida olukorraga, et kõik liigid ei jää püsima. Hoolimata sellest, et ebapärlikarp on Eesti looduses ainulaadne, on ta vähetuntud, ja vaevalt see väga negatiivselt ühtegi inimest mõjutaks, kui avastaksime, et ühel hetkel teda enam ei ole. Sellele kahtlusele sain ma kiire vastuse – me ei päästa ainult ühte liiki. Sama projekti käigus taastatakse ka jõge ümbritsevat maastikku ning kaasatakse kohalikku kogukonda, et tulevikus inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale vähendada. Iga liik, ka kõige märkamatum, omab looduses tähtsust ning säilitab ökosüsteemi mitmekesisust muutes selle muutustele vastupidavamaks.

Praktika õpetas mulle seda, et kui kulukas ja aeganõudev võib olla see tegevus, kui inimene otsustab hakata tagama neid funktsioone, mida hästitoimiv ökosüsteem meile võiks täiesti muuseas niisama pakkuda. Olles projektiga seotud olnud, on mul siiski suur veendumus, et tänu inimese toele saab Eesti ainuke ebapärlikarbi populatsioon taastatud ning lõppkokkuvõttes on see konkreetne projekt edukas.

Aki koos Põlula kalakasvanduse juhataja Kunnar Klaasiga noori ebapärlikarpe tagasi jõkke viimas. Foto: Mihkel Järveoja

Aki osales praktika raames Soome, Rootsi ja Eesti ühisprojektis "Ebapärlikarbi populatsioonide ja elupaikade taaselustamine" (LIFE Revives - LIFE20 NAT/FI/000611), mille käigus taastatakse Eestis ebapärlikarbi elupaikade veerežiimi ja turgutatakse asurkonda rohkem kui 5000 laboris kasvatatud isendiga. Vaata lähemalt siit.  

Lisa kommentaar

Email again: