RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
22. oktoober, 2015

Mulgi kraavi sild ja Läti sild Soomaal võimaldavad ligipääsu 150 ha lamminiitudele

Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ja RMK eestvõttel on valmis saanud Mulgi kraavi sild ja Läti sild Soomaa rahvuspargis. Sillad tagavad ligipääsu ca 150 ha lamminiitudele, tänu millele paranevad oluliselt alade hooldustingimused. Sillad ehitas AS Valmap Grupp. Omanikujärelevalvet teostas AS Taalri Varahaldus.

Mulgi peakraavile rajatud torusild

Augustis 2015 valmis Mulgi kraavi sild, mis loob võimaluse lamminiitude hooldamiseks 38 ha suurusel alal.

Vastvalminud Läti sild

Oktoobris 2015 valminud Läti sild tagab parema ligipääsu 110 hektarile lamminiitude alale.


    AS Valmap Grupp sillale viimast lihvi andmas

AS Valmap Grupp sillale veel viimast lihvi andmas.

Lisa kommentaar

Email again: