RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
21. mai, 2021

Poollooduslike koosluste valikpakkumiste kokkuvõte

Poollooduslikke koosluste taastajate ja hooldajate leidmiseks korraldas RMK looduskaitseosakond sellel kevadel kolm valikpakkumist. Rentnikke ootas 285 maatükki kogupindalaga 2032 hektarit, millest enamus on luha- ja rannaniidud ning loopealsed.

Huvi poollooduslike koosluste majandamiseks on jätkuv, pakkumisi esitasid 79 erinevat isikut 180 maatüki ja 1771 hektari kohta. Parimateks tunnistati 56 isikut, neist 38 on senised rentnikud ja 18 uued. Kõige rohkem andsime maid kasutusse Tartumaal – 655 hektarit, järgnesid Saaremaa 329 ja Harjumaa 248 hektariga.

Väikseim rentniku leidnud maatükk oli 0,07 hektari suurune laid Hiiumaal Kassari maastikukaitsealal ja suurim 177 hektari suurune luhaniit Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal. Ihaldatuimaks osutus ühine objekt Sõmeri ja Liia saarel asuvatest maatükkidest, mille kohta esitati 7 pakkumist.

Maatükkide keskmiseks rendihinnaks kujunes 14 eurot hektari kohta. Kõrgeimat tasu pakuti taas puisniitude eest, keskmiselt 96 eurot hektari kohta. Pärnumaal Nedrema looduskaitsealal asuvate 22 ja 6 hektari suuruste puisniitude eest pakuti koguni 139 eurot hektari kohta. Järgnesid rannaniidud 28 ja kuivad niidud lubjarikkal mullal 22 euroga hektari kohta.

Kõik uued ja senised hooldajad on oodatud märkima oma rendihuvi seni veel vabadele poollooduslikele kooslustele selleks loodud kaardirakenduses, mis on leitav RMK kodulehelt. Uued valikpakkumised korraldab RMK juba järgmisel kevadel.


Lisa kommentaar

Email again: