RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
02. aprill, 2015

Savalduma karstiala taastamine

Savalduma karstiala jääb Lääne-Viru maakonda Tamsalu valda. Karstiala kogupindalaks loetakse 180 hektari suurust ala, kuhu suurvee ajal tekib ligi 100 hektari suurune karstijärvik.

RMK on alates 2011. aastast korraldanud Savalduma karstialal 25 hektari suurusel alal taastamist mille käigus eemaldati tihe võsa ning hiljem üle aasta hekseldamist üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul. Tänavu lisandub taastamisele 12 hektari suurune ala, kus viiakse läbi tiheda võsa eemaldamine purustamise teel ning järgmisel aastal teostatakse rohurinde ja noorte võsude hekseldamine üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul.

Tänavu oli karstialal näha vaid väikseid järvekesi, kuid välitööde jaoks oli see lausa ideaalne olukord! :)

Karstiala 9. mail 2011. aastal:
Hoolduses olev ala 2015. aasta märtsis:See aasta taastamisele minev ala (2015 märts):


Lisa kommentaar

Email again: