RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
21. märts, 2019

Soode taastamisest Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealadel

Ei väsi kordamast, et käimas on suur-suur projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos. Kokku taastatakse ca 7000 ha soid!
Rahalist tuge paisude ehitamiseks pakub EL LIFE-programm ja KIK ning raietöödeks EL Ühtekuuluvusfond.
Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/

Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.

Sirtsi looduskaitsealal alustati kraavitrasside sisseraiumisega ning kujundusraietega 2019. aasta jaanuaris. Tänase seisuga on teostatud ligikaudu 30 hektarit trassiraieid ja 56 hektarit kujundusraieid. Projekt näeb ette 59,5 hektarit trassiraiet ja 185,2 hektarit kujundusraiet. Tehtud tööde pinnad moodustavad projektiga ettenähtud tööde mahust vastavalt ligikaudu 50% ja 30%. 

Tudusoo looduskaitsealal alustati raietöödega 2019. aasta märtsis. Tänase seisuga on kujundusraie teostatud ligikaudu 13,7 hektaril. See moodustab projektida ettenähtud puistu kujundusraie pinnast vaid 8%! 13,7 hektarit tehtud aga 159,9 hektarit veel ees. Ja kui siia lisada veel trassiraie pind - 41,9 hektarit siis on teostatud 6% projektiga ettenähtud raietöödest. 

Projektaladel algab 1. aprillist linnurahu ning siis on aladel vaikus kuni 1. augustini.

Fotosid Sirtsi töödest:Fotosid Tudusoo töödest:
Lisa kommentaar

Email again: