RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
09. juuli, 2015

Vääriselupaikade koolituse II etapp Raplamaal

Seekord oli koolituspiirkonnaks Raplamaa, ööbimiskohaga Toosikannu puhkekeskuses. Peamiselt tutvustati loometsade ja laialehiste metsade vääriselupaiku, soontaimi ja samblikke. Ka mõned samblaliigid olid vaatluse all.

VEP-koolituse teine etapp toimus ühele grupile 29-30. juunil ning teisele grupile 01-02. juulil.
Raplamaal olid koolitajateks Aivar Hallang, Ahto Täpsi, Toomas Hirse ning Ede Oja.
Allpool on valik pilte toimunust:Aivar Hallang räägib kopsusamblikust. Koolitus algas Varbola linnuse alalt.Toomas Hirse selgitab hariliku käoraamatu tunnuseid. Kokku nägime ligi kümmet erinevat orhideeliiki. Raplama loometsades leidub kroonliudikut.Õnnestus näha ka vaskussi.Mõningaid samblaid tuleb uurida luubiga.Punetav vistarsamblik. Sisaldab rodokladoonhapet,  mis annab viljakehade ja talluse vigastatud kohtades punast värvi (pildil näha).Kollane lõhnasamblik.Ede Oja selgitab narmas-, habe- ning lõhnasamblike tunnuseid ja erinevusi.Edasi, järgmisse vaatluskohta.Koorepragudest nuisamblikku otsimas.Ahto Täpsi (ees paremal) näitab VEP tunnuseks olevat samblaliiki.Teel külastati ka üht hiiemäge (maaomaniku loal).Väikesed varjusamblikud (või oli siin midagi muud)?Samblike uurimine soostunud metsas.Kännukatik.Mingi sammal on lähemalt uurimisel.Leiti ka kuusetaelik - VEP tunnuseks olev seen.Jalaka-kauss-samblik kasvas - paekiviseinal.

Ilm oli ilus ja koolitus sujus ladusalt. Tutvustatavat-õpitavat materjali oli piisavalt palju. Oli kordaläinud üritus. Suur tänu koolitajtele!


Lisa kommentaar

Email again: