Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
02. november, 2014

Atla loopealse taastamine Vilsandi rahvuspargis Saaremaal

Oktoobri viimasel päeval oli võimalus külastada Saaremaal Vilsandi RP-s Atla kandis üht tööobjekti, kus meil toimub loopealse taastamine. Hea näide, kui suured puidukogused taastamisel tekivad ja kuidas töövõtjad enda ees seisvatele väljakutsetele on lähenenud.
Oktoobri viimasel päeval oli võimalus külastada Saaremaal Vilsandi RP-s Atla kandis üht tööobjekti, kus meil toimub loopealse taastamine. Taastamisel olev ala on küllalt suur, kokku  44 hektarit. Alal esines erineva tiheduse ja kõrgusega kadastikke ning ca 50 aastane loopealsele rajatud männikultuur. Tööülesandeks oli puittaimestik eemaldada, säilitades madala liitusega kadastike laike.
Tööala kaart

Alalt raiutava puidu maht on üle 1500 tm. Enamus raiutud materjalist on koondatud ala keskel asuvasse vanasse karjääri. Pildil üks osa tüveste laost.
tüveste vaheladu vanas karjääris

Töötegijatele on taastamisraiete puhul alati kõige raskemaks tingimuseks see, et raiealale ei tohi jääda raidmeid, mis on üle 5 cm läbimõõduga ja rohkem kui 0,5 m pikad. Samuti peavad kännud oleme võimalikult madalad ja lõigatud maapinnaga paralleelselt, et nad ei ohustaks kariloomade jalgu. Atlas lahendas ettevõtja probleemi nii, et ehitas ise ekskavaatori noole otsa käiva kettpurusti, mis purustas nii alal veel vedelenud viimased oksad ja eriti hea on, et see tegi pudiks kändude otsad. PLK taastamise tööriist


ise tehtud kettpurustiise tehtud purusti

Ja töö tulemus oli tehtud osa põhjal igati hea.taastatud ala

Panen siia ka lingi videole.Lisa kommentaar

Email again: