Kuidas üraskikahjustust ära tunda? Mahukamad fotod saad vajadusel alla laadida RMK pildipangast.

Soovitusi ja lisainfot, kuidas teha üraskikahjustustega seoses oma metsa majandamisel teadlikke otsuseid, leiad Keskkonnaportaalist.

Feromoonpüünis:Üraskikahjustus Tšehhis:Üraskikahjustus Saksamaal: