Isikuandmete töötlemine RMK-sse tööle või praktikale kandideerimisel

Tööle või praktikale kandideerimisel lähtub RMK isiku poolt kandideerimise käigus edastatud andmetest.

Kui isik ei osutu valituks, säilitab RMK tema andmed vaid kandideerimisprotsessi lõpuni.


Viimati uuendatud 27.01.2021