Sihtfinantseerimise leping

Keskkonnaministeerium ja Riigimetsa Majandamise Keskus sõlmisid 21. jaanuaril 2021 sihtfinantseerimise lepingu summas 182 660 eurot. Lepingu eesmärgiks on maksta RMK-le sihtotstarbeline toetus Põlula Kalakasvatuskeskuse kulude katmiseks.


Lisainformatsioon:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja
E-post: kunnar.klaas@rmk.ee
Telefon: 527 8245