Kõrge kaitseväärtusega metsade seire

Üks säästva metsanduse põhimõte on säilitada kõrge kaitseväärtusega metsi. Järgnevalt on esitatud ülevaade kaitstavate liikide ning kõrge kaitseväärtusega metsade seirest.  

RMK maadel on vääriselupaikadena registreeritud 25 787 hektarit. Need on kaitse alla võetud alad, kus kohtab suure tõenäosusega ohustatud, ohu alla sattuda võivaid või haruldasi liike. Neil aladel on majandustegevus keelatud. Riigimetsas esineb 495 kaitsealust liiki.  

Kogu RMK metsamaast (1 041 058 ha) on 30,2% rangelt kaitstavad metsad, kus eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja kaitstavate liikide soodsa seisundi säilimine. Lisaks võetakse 8,2% majanduspiirangutega metsade majandamisel arvesse kaitse-eeskirjades ja kaitsekorralduskavades kehtestatud piiranguid. Majanduspiiranguteta on 61,6% metsadest, ent mõistagi lähtutakse ka seal säästva ja tasakaalustatud metsanduse põhimõtetest.  

RMK kaardistab ning kaitseb riigimetsas asuvaid pärandkultuuriobjekte - näiteks ohvrikive, hiiepuid, kiviaedasid jne. RMK toel ja eestvedamisel on Eestis kaardistatud üle 39 000 pärandkultuuriobjekti.

Vastavalt kehtivale metoodikale koostab RMK korra aastas ülevaate riigimetsades asuvatest kõrge kaitseväärtusega metsadest. Ülevaated leiad siit.