Vara ost

RMK vara omandamine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel.