Koostööprojektid

RMK lööb kaasa tegevustes, mis aitavad inimesel loodust paremini mõista ja seal liikuda, väärindavad puitu kui ehitusmaterjali ning hoiavad au sees metsameeste traditsioone. Allpool on nimetatud RMK koostööprojektid 2018. aastal.

Metsandus ja puidukasutus

 • MTÜ Vanaajamaja koostöös Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja kohaliku kogukonnaga restaureerib Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Lalsi kiriku peakupli ja nelja nurgatorni puidust katusekonstruktsiooni. Puitmaterjaliga abistas ka RMK.    
 • Eesti Puitmajaliit korraldas Räpinas käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlused, RMK panustas vajaliku puitmaterjaliga.     
 • Toimusid raiespordisarja xCUT Cup võistlused – Kevadkarikas Tartus maamessi ajal, TOP 10 Türi lillelaadal ja Eesti raiemeistrivõistlused Valgas. RMK oli toeks võistluste läbiviimisel.
 • Ühislaulmist jätkas RMK toel metsameeste koor Forestalia.     
 • Ratastel rändnäitus „Bioajastu – puidust tulevik“ läbis RMK toel paari kuuga kõik Eesti maakonnad ja tutvustas metsa ja puidu kasvavat tähtsust.
 • Koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga ja Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustajatega toimus õppepäev Stora Enso Imavere saeveskis. Tõsteti õpetajate ja karjäärinõustajate teadlikkust metsa- ja puidusektorist, sealsetest ametitest ja tööjõuvajadusest.
 • Asenduskodud üle Eesti said RMK metsast tasuta ligi poolsada jõulupuud.
 • MTÜ Raudlaeva Maja alustas kahe traditsioonilise Eesti rannasõidu purjepaadi ehitamist. RMK panustab vajaliku puitmaterjaliga.
 • MTÜ Suitsusauna Selts Suss rajas Seljaküla külakeskusesse Läänemaal suitsusauna. Puitmaterjaliga abistas ka RMK. 
 • Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise doktorikooli praktilise osa läbi viimiseks vajalikud kasevineeripakud andis RMK.    

Tervislikud eluviisid ja looduses liikumine   

 • Aastas toimus üle Eesti 335 RMK Eestimaa orienteerumispäevakut, kus 7700 harrastajat tegi üle 55 000 stardikorra.
 • Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri tudengid ehitasid Aegviitu Nikerjärve puhkeplatsile maamärgi SILD, mis pakub matkajatele varju vihma eest ja võimalust jalga puhata. 

Keskkonnakaitse ja loodushoid

 • Vereta jahi fotokonkursi võitjaks kuulutati Indrek Ilometsa foto metstildrist.
 • Looduse Aasta Foto ja aasta looma fotovõistlusel pandi välja RMK eriauhind.
 • RMK Tallinna kontori aatriumis oli üleval näitus aasta loomast ilvesest, Kamille Saabre näitus „Õun nagu eestlane“, Haabersti hõberemmelgast valminud õpilastööde näitus, EKA tudengite tööde näitus „Tosin teekonda“, vereta jahi parimad fotod ning maastikuökoloog Anneli Palo raamatul põhinev näitus Eesti metsadest. 
 • RMK varustas küttepuiduga Lastekaitse Liidu laagreid Remnikul ja korraldas laagrilistele loodusõppeprogramme.
 • RMK oli kaaskorraldajaks Loodusfestivalile, mis kutsub märkama loodust linnaruumis ning edendab jätkusuutlikke tarbimis- ja käitumisharjumusi