Noorkalade märgistamine

Põlulas kasvavad kalad märgistatakse, et hinnata, kuhu nad rändavad, kuidas kasvavad, kui paljud neist jäävad ellu ja kui paljud püütakse välja. Märgiseid on kahte liiki: 

  • grupimärgised ja
  • individuaalmärgised.

Grupimärgised

Kalade grupiviisiline märgistamine aitab hinnata, kui paljud välja püütud kalad on looduslikku ja kui paljud kalakasvanduse päritolu.

Selleks, et tunda hiljem ära kalakasvandusest pärit kalad, lõigatakse kõikidel Põlula üheaastastel ja vanematel lõhe ja meriforelli noorkaladel ära seljauime ja sabauime vahel asuv rasvauim. Alates 1997. aastast on rasvauim lõigatud rohkem kui kolmel miljonil kalal.


Kui oled püüdnud või ostnud kala, kontrolli, kas sellel on rasvauim lõigatud. Lõigatud rasvauimega või muu tundmatu märgistusega kalast tuleks anda teada e-posti aadressil margis@rmk.ee või telefoninumbril 5621 2135.

Individuaalmärgis

Individuaalmärgiste kasutamise puhul varustatakse iga kala märgisega. Sellel oleva tähe- ja numbrikombinatsiooni abil on võimalik kala taaspüügil identifitseerida – saada teada tema vanus, pikkus ja kaal märgistamise hetkel, tema liik ning veekogusse laskmise aeg ja koht.

Kui oled püüdnud või ostnud kala, kontrolli, kas sellel on märgis või rasvauim lõigatud. Kalamärgise kohta saab infot edastada siit

Põlula kalakasvanduses on lõhe ja meriforelli ühe- ja kaheaastaseid noorkalu individuaalmärgistega märgistanud alates 1997. aastast. Igal aastal asustatakse jõgedesse vähemalt 3000 märgistatud noorkala.

Individuaalmärgisega asustatud noorkalade arv Põlula kalakasvanduses (tk)


Aastatel 1997–2014 kasutati noorkalade märgistamiseks Carlini-

tüüpi individuaalmärgiseid. Need on umbes 2 cm pikkused plastmassist rippmärgiseid, mis kinnitatakse traadiga kala seljauime alla.
Alates 2015. aastast kasutatakse Põlulas T-kujulisi ankurmärgiseid, mis on kalateadlaste hinnangul paremad eeskätt kala tervisele.

Vaata videot T-kujulise ankurmärgise paigaldamisest: