RMK juhtide 2009. aasta palgaandmed

RMK nõukogu:
Nimi
Tasu liik
Kogusumma (kr)
Periood
Rita Annus
Nõukogu liikme tasu
66 600
1.1.-31.12.2009
Tiina Oraste
Nõukogu liikme tasu 49 950
1.1.-30.09.2009
Ülle Rajasalu
Nõukogu liikme tasu 88 800
1.1.-31.12.2009
Ivar Sikk
Nõukogu liikme tasu 73 260
1.1.-31.12.2009
Helmer Jõgi
Nõukogu liikme tasu 66 600
1.1.-31.12.2009
Andres Lume
Nõukogu liikme tasu 66 600
1.1.-31.12.2009
Tõnis Kõiv
Nõukogu liikme tasu 83 256
1.1.-31.12.2009
Andres Talijärv
Nõukogu liikme tasu 66 600
1.1.-31.12.2009
Rein Järvelill
Nõukogu liikme tasu 57 614
1.1.-11.11.2009
Toomas Tõniste
Nõukogu liikme tasu 8 986
12.11.-31.12.2009
Valdur Lahtvee
Nõukogu liikme tasu 8 986
12.11.-31.12.2009

RMK juhatus:
Nimi
Tasu liik
Kogusumma (kr)
Periood
Aigar Kallas
Juhatuse liikme tasu
1 050 000
1.1.-31.12.2009
Tavo Uuetalu
Juhatuse liikme tasu 770 000
1.1.-31.12.2009
Tiit Timberg
Juhatuse liikme tasu 770 000
1.1.-31.12.2009