RMK looduskaitsekonverents 2019

Elupaikade ja populatsioonide taastamine
4.-5. november 2019, Pärnu, Strand SPA & konverentsihotell

PROGRAMM

Programmis võib ette tulla muudatusi.

Konverentsi I päeva sessioonid saalides:

 Aeg Jurmala saal
 Lahe saalPalanga auditoorium
10.30
-
11.00 
 Registreerimine     
11.00Tervituskõne Kristjan Tõnissonilt
11.10
Keynote: Lauri Laanisto (vanemteadur EMÜ) „Taastamisökoloogia leksika“
11.50Praktilised juhised konverentsiks
11.55
Poollooduslikud kooslused
 Veekogud Metsad ja sood
12.05 Jaan Liira
„Optimaalse metoodika otsing pool-loodusliku samblikukoosluse taastamiseks Mustoja MKA Tinaliiva liivikul.“
 Ingmar Ott
„Eesti järvede seisundist ja tervendamisvajadustest“
 Mati Ilomets „Mida külvad seda ei saa sina lõikama - tosin aastat sfagnumikülvist“
12.25

 Marika Kose
„Niidu-kuremõõk rannaniidul - kas palju tüli eimillestki?“
 Roland Svirgsden
„Uuringud Teorehe ja Sauemere järve veetaseme hoidmiseks ning noorkalade merre laskumise võimaldamiseks“
 Raimo Pajula
„Sooelupaikade taastamise tulemuslikkuse hindamise ühtse metoodika väljatöötamine“
12.45
 Virve Sõber
„Kuidas tagada tolmeldajate elupaiku Eesti maastikus?“
 Kunnar Klaas
„RMK Põlula kalakasvatuskeskuse töö ohustatud ja kaitsealuste kalapopulatsioonide taastamisel“
Piret Pungas-Kohv „Taastades soid ja püüdes omadega mitte rappa minna – suhtlusviisid huvigruppidega LIFE Mires Estonia projektis „Soode kaitse ja taastamine“"  
13.05
Lõuna
14.00
Keynote: Tuul Sepp (teadur TÜ) „Evolutsiooniline vaade ökoloogilisele taastamisele“
 14.30 Aveliina Helm
„Igaühe looduskaitse - võimalused ning ohud“.
 Külli Tammur
„Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“
Diana Laarmann
„Metsade struktuuri ja mitmekesisuse taastamise katsed Eesti kaitsealadel“
14.50  Elisabeth Prangel
„Kuidas mõjutavad taastamistööd loopealsete liigirikkust ja ökosüsteemiteenuste kättesaadavust?“
 Meelis Tambets
„Kuidas me üheskoos Eesti jõed korda teeme“
 Marko Kohv
„Tehnilised lahendused soode taastamisel“
15.10 Mario Talvist
„Suuremahuline taastamine, hooldamine ja praktikad 70ha-l Saaremaa puisniitudel“
 Maarja Vaikre
"Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise mõju vähendamiseks"
Renno Nellis
„Veskijärve äärsed põlengujärgsed elupaigad - kas ja kuidas planeerida elupaikade kujundamist?“
15.30Virgutuspaus/ kohvipaus  
16.00 Tanel Vahter
„Krohmseente kasutamine liigirikka taimkatte taastamiseks ammendatud karjäärides“
 Silvia Lotman
„Kuidas lahendada ja ära hoida konflikte taastamisalade elanike ja kasutajatega“
 Anneli Palo
„Metsalt võetud või metsastunud?“
  16.20   Rainar Kurbel
„Kauni kuldkinga ja valge tolmpea kasvukohtade taastamine“
 Metsad ja sood
  Riinu Rannap
„Kõre elupaikade taastamine – suurus määrab edukuse“
 Edgar Karofeld
„Kolme turbasamblaliigi edukusest ja seda mõjutavatest teguritest jääksoo korrastamisel“
16.40 „Mõtteid taastamisest“

 Valdur Mikita ja Kristjan Piirimäe
17.20 Postrid ja seinad
18.30  Õhtusöök


Konverentsi II päev:

Aeg
Jurmala saal
9.00
Keynote: Asko Lõhmus ja Liina Remm „Mida ja kui palju on põhjust (Eesti) looduses taastada?“
9.40
Keynote: Kaija Eisto (Metsähallitus, FIN) „Finnish experience in ecological restoration“
10.20
Keynote: Aveliina Helm (vanemteadur, TÜ) ja Kaupo Kohv (RMK) „Teadus ja praktika ökoloogilisel taastamisel“
11.00Vikerraadio virgutusvõimlemine
11.05
Arutelud töögruppides eelmisel päeval defineeritud probleemide üle
11.40
Vaba mikrofon gruppide esindajatele
12.00
Lõppsõnad
12.10
Head teed kohvipaus