RMK Sagadi looduskooli õpikeskkonna renoveerimine

Projekt „RMK Sagadi looduskooli õpikeskkonna renoveerimine“ eesmärgiks on tagada looduskooli tegevuse jätkusuutlikkus senistele sihtrühmadele ning laiendada seda seni enamikus looduskeskustes vähe haaratud sihtrühmade näol. Projekt viidi läbi ajavahemikus 2010.a. oktoober kuni 2012.a. september. Projekti üldmahuks kujunes 434 379 eurot, sellest 308 055 eurot kaeti Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" kaudu.

RMK Sagadi looduskool tegutseb Sagadi mõisa endise piimaköögi hoones, mis renoveeriti 1980-ndate teises pooles. Sagadi looduskooli loomisega rajati 1998 aastal õppeklassid ja kontoriruumid. Looduskooli kasutusintensiivsuseks on viimastel aastatel kujunenud ca 7000 üldhariduskoolide õpilast ning 1000 täiskasvanute koolitusel osalejat aastas.

Projekti käigus likvideeriti hoone ekspluatatsiooniga seotud probleemid (katusekonstruktsioonide ja vahelae aladimensioneeritus, ebapiisav soojustus), viidi küttesüsteem üle keskkonnasõbralikumale puitgraanulküttele. Põrandate tasapindade ühtlustamine võimaldab senisest paindlikumat ruumikasutust eelkõige uurimusliku õppe korral ning aitab kaasa liikumispuudega osalejate kaasamisele. Ekspositsiooni uuendamine ja õppevahendite soetamine on loonud võimaluse pakkuda rohkem põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile suunatud õppekava toetavaid uurimusliku õppe programme, mis on juba tõstnud programmide arvu ja laiendanud sihtrühmi.

Keskkonnasõbralikult renoveeritud muinsuskaitsealune ajalooline hoone, säästlik küttesüsteem, atraktiivne ekspositsioon, uuenduslike uurimusliku õppe vahendite ja digitaalsete õppematerjalide (õpiobjektide) kasutamine programmide ja koolituste käigus on heaks õpikeskkonna kujundamise eeskujuks õpetajatele, keskkonnaharidusspetsialistidele ja teistele looduskooli külastajatele.

Vaata lisaks:

Galerii
RMK Sagadi mõis

Lisainfo:

Krista Keedus
krista.keedus@rmk.ee