Alam-Pedja loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine

2010. aastal on projekti raames rekonstrueeritud:
  1. Kirna õpperajal 12 infotahvlit;
  2. Altmetsa- ja Pedja jõe lõkkekohad.  

2011. aastal on projekti raames rekonstrueeritud:
  1. Selli-Sillaotsa õpperajal kaeti 400 m rajalõik hakkepuiduga ning uuendati laudteed 170 m ulatuses.

2012. aastal rekonstrueeriti:   
  1. Kirna õpperajal 10 silda.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 27.04.2010-30.07.2012

Lisainfo:

Andri Plato
andri.plato@rmk.ee