Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Kõpu looduskaitsealal

Saarte piirkonnas on tänase seisuga meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ raames rahastatud üks projekt Hiiu maakonnas. Projekti „Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Kõpu looduskaitsealal“ käigus rekonstrueeriti Kõpu poolsaarel Neljateeristi- ja Rebastemäe õpperada. Valmisid uued laudteed, trepid, piirded, viidad. Projekti käigus peatati erosioon Rebastemäe luitenõlval.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-31.12.2011

Lisainfo:

Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee