Lamminiitude majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine ja rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis

Soomaa rahvuspargis rekonstrueeritakse ja uuendatakse teid, rekonstrueeritakse ja rajatakse truupe, uuendatakse ning suletakse kraave, et tagada jätkusuutlik lamminiitude hooldamine.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 09.02.2012-31.11.2015