Matsalu rahvuspargi külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine

Projekti abil tõhustati külastajate suunamist ja külastuse korraldamist Matsalu rahvuspargis; tagati taristu abil loodusliku mitmekesisuse parem säilimine. Projekti tulemusena rekonstrueeriti Salevere matkaraja laudtee ja 1 trepp, paigaldati 3 infostendi; Rannajõe vaateplatvormi laudtee, puhkekoht ja infostend; Penijõe matkaraja puhkekohad (4 tk) ja suur infostend.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.01.2012-27.11.2012


Vaata lisaks:
Galerii