Osmussaare külastuskorraldusliku infrastruktuuri rekonstrueerimine

Projekti abil tõhustati külastajate suunamist ja külastuse korraldamist Osmussaare maastikukaitsealal. Projekti tulemusena rekonstrueeriti külastajatele mõeldud kuivkäimlad(4 tk) keskkonnasõbralikumaks, uuendati lõkkekohad tuleohutumaks sädemepüüdjatega lõkkekolude abil(3 tk), paigaldati uued pinklauad(4 tk) ning parandati info kättesaadavust Osmussaare vaatamis- ja kaitseväärtuste kohta 2 suure infotahvli ja 6 väiksema infotahvli abil. Infotahvlite paremaks säilimiseks paigaldati nende ümber kariloomade eest kaitsmiseks aiad.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 05.08.2010-31.10.2011
Vaata lisaks:
Galerii