Elistvere pargi rekonstrueerimine

Elistvere pargis viiakse läbi pargi alleepuude võrade hoolduslõikus, sanitaarraie, pargi puistu sanitaarraie ja hooldusraie, võrade hooldusraie.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 50 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.


Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee