Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine

Projektitegevusteks on Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine. Kavandatud tööde raames rekonstrueeritakse Lahemaa rahvuspargis kolme maastikuliselt väärtusliku paisjärve veetaseme regulaatorid. Töid teostatakse  riigimaal, mille haldajaks on RMK.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 415 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee