Soomaa rahvuspargis ja Kikepera hoiualal Vanaveski ja Räksi metsise elupaikades veerežiimi taastamine

Projektitegevuseks on Soomaa rahvuspargis ja Kikepera hoiualal Vanaveski ja Räksi metsise elupaikades veerežiimi taastamine. Tööde käigus taastatakse vähemalt 206 hektaril eksperimentaalselt veerežiim. Teostatavad tööd: projekteerimine, kraavide likvideerimine ja paisude rajamine. Töid teostatakse vastavuses metsise kaitse tegevuskavaga.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 106 408 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (90 446 eurot) ning 15% RMK  omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee