Mullutu-Loode loodusala infrastruktuuri rajamine

Projektitegevuseks on Mullutu-Loode loodusala infrastruktuuri rajamine, mille raames rajatakse Mullutu-Loode loodusalal ligipääsud 2 450 hektari poollooduslike koosluste hooldamiseks. Selleks projekteeritakse ja rajatakse või rekonstrueeritakse Loode tammiku teed, Kaalupi tee, Mullutu-Ranna tee, Pühajõe tee ja läbipääs, Kogula peakraavi truup, Vennati tee, Mullutu-Saueaugu tee, Parila tee. Kokku rajatakse või rekonstrueeritakse 9 objekti: 7 teed ja 2 eraldiseisvat truupi.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 1 363 646 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (1 159 099 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee