RMK külastustaristu rekonstrueerimine

Projekti periood oli 01.01.2015 – 31.12.2023, mille raames rekonstrueeriti 25-l kaitsealal kokku 82 objekti. Kaitsealade külastustaristu rekonstrueerimist rahastati Ühtekuuluvusfondist. Tegevuste kogumaksumus kokku 6 197 959,52 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus oli 85% kogumaksumusest 5 268 265,59 eurot ning RMK omafinantseering 15% kogumaksumusest 929 693,93 eurot.
RMK külastustaristu rekonstrueerimise tegevused viidi ellu keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja meetme tegevuse 2015-2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ alusel.
Projekti eesmärk oli seatud vastavalt Looduskaitse arengukava 2012-2020: „Et inimesed tahaksid looduses aega veeta ja et neil oleks seal viibides piisavalt infot, peavad olema välja arendatud vastavad tugistruktuurid, mille moodustavad infoviidad, -tahvlid, loodusrajad ning muud rajatised: laudteed ja vaatetornid.“ Kaitsealade külastuskorralduse taristu peab tagama, et kõigi Eesti elupaikadega on võimalik loodust kahjustamata tutvuda.

Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine raames viidi ellu järgmised tegevused:

Tegevuste nimetus
Tegevuste maksumus
Tegevuste seis
Valgesoo maastikukaitseala Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimine305 000 EUR
Lõpetatud
Luhasoo maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimine163 792 EUR
Lõpetatud
Karula rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimine226 542,20         EUR
Lõpetatud
Alam-Pedja looduskaitseala Selli-Sillaotsa õpperaja rekonstrueerimine  98 000 EUR
Lõpetatud
Endla looduskaitseala Võlingi allika matkaraja rekonstrueerimine  56 000 EUR
Lõpetatud
Iisaku parkmetsa kaitseala vaatetorni ja Tudusoo looduskaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine163 608 EUR
Lõpetatud
Kurtna maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 94 955 EUR
Lõpetatud
Selisoo loodusala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  69 705 EUR
Lõpetatud
Marimetsa looduskaitseala vaatetorni rekonstrueerimine  46 512 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargi Kloostri ja Suitsu vaatetorni rekonstrueerimine  87 420 EUR
Lõpetatud
Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp354 146 EUR
Lõpetatud
Paunküla maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  65 000 EUR
Lõpetatud
Tabasalu loodusõpperaja rekonstrueerimine  14 940 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis V etapp214 000 EUR
Lõpetatud
Kabli looduskaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine160 000 EUR
Lõpetatud
Lahemaa rahvuspargi külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp261 260,60       EUR
Lõpetatud
Käina lahe -Kassari maastikukaitseala  külastusrajatiste rekonstrueerimine126 034,80
    EUR
Lõpetatud
Vilsandi rahvuspargi Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine 59 214 EUR
Lõpetatud
Peipsiveere looduskaitseala Emajõe õpperaja rekonstrueerimine102 000 EUR
Lõpetatud
Endla looduskaitseala Endla järve vaatetorni projekteerimine
10 485,84          EUR
Lõpetatud
Uljaste maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 0 EUR
Teostamine katkestatud
Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine 11 970 EUR
Lõpetatud
Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp 41 312 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal421 896 EUR
 Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Teringi maastikukaitsealal135 000 EUR
 Lõpetatud
Rauna vaatetorni rekonstrueerimine 80 652,20          EUR
 Lõpetatud
Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatlustorni rekonstrueerimine 612 463 EUR
 Lõpetatud
Tareste maastikukaitsealal külastusrajatiste rekonstrueerimine
162 206,40        EUR
 Lõpetatud
Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Alutaguse rahvuspargis
659 185,39          EURLõpetatud
Viru raba parkla rekonstrueerimine (Lahemaa rahvuspark) 389 972,81          EUR Lõpetatud
Meremõisa telkimisala rekonstrueerimine (Laulasmaa maastikukaitseala)
 0 EURTeostamine katkestatud 
Tellingumäe vaatetorni rekonstrueerimine (Koiva-Mustajõe maastikukaitseala) 635 584,80          EURLõpetatud
Alam-Pedja, Peipsiveere LKA-l veeradade äärsete lõkkekohtade rekonstrueerimine 31 136,45           EURLõpetatud
Männikjärve raba õpperaja rekonstrueerimine (Endla looduskaitseala)
132 270 EURLõpetatud
Tabasalu loodusõpperaja II etapp 297 747,60         EURLõpetatud