Alam-Pedja looduskaitseala Selli-Sillaotsa õpperaja rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Selli-Sillotsa õpperaja laudtee, kusjuures aluskonstruktsioonide projekteerimisel rakendatakse pikema kestvusajaga  materjale, parendatakse hakkepuidurada ja ehitatakse ümber DC-d. Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 98000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (83300,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Malle Oras
malle.oras@rmk.ee