Kabli looduskaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Kabli looduse õpperada, lõkkekoht, käimlad ja vaatlustorn erivajadustega inimestele ning vahetatakse välja Linnujaama vaatetorni puitkonstruktsioonid. Kabli looduse õpperaja eesmärgiks on tutvustada ja aidata säilitada Edela-Eesti rannikumaastiku loodust Kabli linnujaama kaitsealal, sealhulgas on rannikule tüüpilisi kui ka ohustatud taimekooslusi ning ohustatud liikide (nõmmekiur, kõre, nõmmenelk, käpalised) elupaiku.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018

Tegevuse kogumaksumus on 110000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (93500,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee