Karula rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames rekonstrueeritakse Rebäse  maastikuraja sillad, laudtee, trepid koos piiretega, lõkkekoht ja vaatetorn, Karula pika jalgrattaraja sild, laste loodusrajal olevad  laud-pink, piirdeaed, lõkkekohtade taristud (kuivkäimlad, varjualusega pink-lauad), Ähijärve teerada koos rajal oleva laudtee ja sillaga, Karula pikal jalgsimatkarajal asuvad sillad, laudtee ning rajal olevate lõkkekohtade taristu (laud-pingid varjualustega, kuivkäimlad, piirdeaed ja trepp) ning rajal olev Mäekonnu vaatetorn.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet kaitstavatele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2020
Tegevuse kogumaksumus on 486000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (413100,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Tiia Ilmet
tiia.ilmet@rmk.ee