Marimetsa looduskaitseala vaatetorni rekonstrueerimine

Tegevuse raames rekonstrueeritakse Marimetsa matkaraja vaatetorn, et kaitseala loodusväärtustega oleks võimalik tutvuda kaitstavaid elupaiku ja kaitsealuseid liike kahjustamata.
Teostatavad tööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostati aastatel 2015 - 2016
Tegevuse kogumaksumus on 46 512 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (39 535,2 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Marju Pajumets
marju.pajumets@rmk.ee
Loe lisaks:
Lääne elu
Vaata lisaks:
Galerii
FB Lääne-Nigula valla koduleht