Tareste maastikukaitsealal külastusrajatiste rekonstrueerimine

Projekteeriti ning rekonstrueeriti Tõrvanina matkaraja laudteed, purded, sillad üle ojade, vaateplatvormid, istepingid, viidad ja infotahvlid.
Teostatud rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Rekonstrueerimistööd valmisid: jaanuar 2022

Tegevuse kogumaksumus on 162 206,40 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (137875,44 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee