Tareste maastikukaitsealal külastusrajatiste rekonstrueerimine

Projekteeritakse ning rekonstrueeritakse Kärdla-Tõrvanina matkaraja laudteed, purded, sillad üle ojade, vaateplatvormid, istepingid, viidad ja infotahvlid.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2018 - 2023.
Tegevuse kogumaksumus on 172 500,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (146 625,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee