Soode seisundi parandamine

Projektitegevuseks on soode taastamine, mille raames taastatakse vähemalt 3800 ha soo- ja soometsade elupaiku järgmistel kaitsealadel: Luitemaa LKA Tolkuse ja Maarjapeakse, Sookuninga LKA-l Sookuninga raba, Rubina LKA-l Rubina soo, Alam-Pedja LKA-l Sangla soo, Aidu LKA-l Aidu soometsad, Pikasilla 1 käpaliste püsielupaigas Pikasilla soo, Avaste LKA madalsoo, Paraspõllu LKA madalsoo, Nabala-Tuhala LKA Übina madalsoo, Saarjõe MKA Kallissaare madalsoo, Haavasoo LKA Haavasoo madalsoo, Kuke-Kiili HA Kuke-Kiili madalsoo, Järise HA Järise madalsoo, Paadremaa LKA Paadremaa madalsoo. Tegevuste käigus viiakse läbi projekteerimine, vajalikud ekspertiisid ning soode taastamistööd. Projekti raames teostatakse jägmisi tegevusi: likvideeritakse kraave, rajatakse veetõkked ning raiutakse veerežiimi taastumist takistav puittaimestik.
Tegevused toimuvad lähtudes Kaitstavate soode tegevuskavast, Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskavast aastateks 2014-2023, Rubina looduskaitseala kaitsekorralduskavast aastateks 2012-2021, Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskavast aastateks               2016-2025, Aidu looduskaitseala kaitsekorralduskavast 2013-2022.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 2 333 754 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee